Chương trình khuyến mãi

-  Khuyến mãi 01 đĩa khoai tây chiên hoặc ngô chiên dành cho khách hàng đặt từ 03 - 05 mâm

-  Khuyến mãi 04 bia + 02 nước ngọt dành cho khách hàng đặt từ 10 - 20 mâm

-  Khuyến mãi giảm giá 10% trên giá trị Hóa đơn dành cho khách hàng đặt từ 25 - 40 mâm

-  Khuyến mãi với khách hàng đặt tiệc cưới từ 50 mâm trở lên:

 • Trang trí phông cưới
 • Cổng bóng hoặc cổng hoa
 • Hộp đựng tiền mừng
 • Tháp lý Sâm Panh
 • Cặp rượu Sâm Panh trắng hoặc hồng
 • Đá tạo khói
 • Pháo hỷ

-  Với số lượng 100 mâm trở lên, quý khách sẽ được ưu đãi thêm:

 • Cột bóng nổ
 • Bánh cưới
 • Dàn pháo điện sân khấu
 • Thảm trải lối đi